torsdag 4 februari 2016

Ensamkommande flyktingbarn

Hittills har jag bara sett pojkar under denna rubrik. Var de unga flickorna är vet jag inte. Om det kom flickor från samma länder som pojkarna skulle väl de inte kunna bo på samma ställe.
Det är väldigt tråkigt med krig och elände.
Det är ju naivt att tro att det inte skulle kunna uppstå problem när det kommer stora grupper med pojkar. De är troligtvis upp till 20 år, könsmogna och har väl nästan aldrig sett en kvinna utan kläder. Nu flockas de på simhallar och andra ställen där det finns flickor. Flickor som inte är vana vid att bli uttittade och ibland även tafsade på. Dessa pojkar har ingen normal syn på kvinnor och får nu rena gottebordet serverat.
De flockas även på biblioteken i stora grupper, de sitter i affärer där det är gratis WiFi och surfar i butikernas nät. Då tar de upp de platser som är avsedda för de som har behov av att vila en stund. Sommaren kommer och då kommer de att ta sig till badstränderna och där finns det lättklädda flickor ..
Jag röstar inre på Sverigedemokraterna än, men tycker att den nuvarande regeringen är alldeles för långsam i sina beslut. Hade man dragit åt bromsen redan efter sommaren 2015 hade vi sluppit en del problem. Fortfarande är det ju en väldig obalans mellan länderna i EU och resten av världen angående hur många flyktingar man tar emot. Sedan är det stor skillnad på flyktingarna också, en del har gått i skola och har en utbildning, medan andra inte har gjort det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar